Women’s health

JUVECARE ®
JUVECARE ®

(Jujube dates, hỗn hợp các Acid Amin, Ginkgo Biloba, Hawthorne, Goldenseal, Chaste Berry, Stamina Blend) Thực phẩm chức năng

CARBOFREE ®
CARBOFREE ®

( 2 viên chứa 500mg PHASE 2 ® là dịch chiết từ White kidney bean (Phaseolus vulgaris ) 60v / chai Thực phẩm chức năng

SLIMFAST ®
SLIMFAST ®

( GARCINIA CAMBOGIA , CHROM , NIACIN , BIOPEPRINE … ) 60 v / chai Thực phẩm chức năng